Csapatunkról és céljainkról

Pár szóban, kik is vagyunk és mit is csinálunk?

A bostoni 2. sz. Bodnár Gábor cserkészcsapat nyolcadik teljes évét kezdi Lexingtonban. Az északkeleti körzet legfiatalabb, de egyik legnagyobb csapata vagyunk. Társcsapataink a garfieldi, a new yorki, a new brunswicki, és a washingtoni csapatok, no meg a kelet-kanadai csapatok…

Névadónk a háború után külföldre áttelepült magyar cserkészet egyik alapítója és legjobb szervezője, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCsSz) egyik legismertebb tagja, Bodnár Gábor, aki 1996-ban halt meg.

Célunk, Bodnár Gábort idézve: “ A külföldi magyar cserkészek feladata kettős. Becsülettel dolgoznak azért az országért, amely befogadta őket, vagy ahol születtek. De éppúgy szolgálják a magyarságot is, amelyhez kultúrájuk, hagyományaik és családjuk köti őket”. Az első magyar főcserkész, gr. Teleki Pál szavaival pedig elmondhatjuk, feladatunk “emberebb ember és magyarabb magyar” nevelése . Ezt jelképezi csapatpólónkon a Cs = E2 + M2 felirat is.

Hogyan tesszük ezt?

Köszönettel tartozunk a Boskola alapítóinak és tanárainak, akik lelkes magyar gyereksereget tartanak össze immár több, mint tíz éve. A cserkészek az iskolával egyeztetve, annak a foglalkozásai után tartják a maguk programjait. Szemben a szervezettebb, skolasztikus iskolával, mi többnyire gyakorlati és játékosan tanító, cselekvő eseményeket szervezünk.

Célunk hármas: a gyerekek magyarságismeretének erősítése, természetismeretének bővítése és jellemének fejlesztése. A cserkészet folyton játszik. Keretmeséivel, próbáival, akadályversenyeivel és tábori programjaival a játékon keresztül komolyan átgondolt többéves programon vezeti át a gyermekeket kiscserkész kortól, a regős- és felnőttcserkészek foglalkozásáig.

Csapatunk parancsnoka Fogarasi Miki, és tizenegy őrsben immár 80 fő tartozik csapatunkhoz.

5-6 éves korban, érettségüknek megfelelően vesszük fel a kiscserkészeket, először próbaidőre, amit pöttyös nyakkendőjük jelez. 7-9 éves kor közötti kiscserkészeink kék nyakkendőt kapnak, miután letették a Kiscserkész Ígéretet. Az 5-9 éves cserkészeink két rajban és 6 őrsben tevékenykednek, a legkisebb cserkészek a Fecske rajban Izsák Carolina vezetésével, az idősebbek pedig a Sas raj keretein belül Gyurcsán Feri irányításában.

Idén is a 9-10 év közötti őrsök tagjait Cserkészapróddá avattuk, jelezve, hogy ők ezévben már úton vannak a nagycserkészet felé. Megkülönböztetésül az ő kék nyakkendőjük zöld négyszöggel díszített. Célunk, hogy a megfelelő próbák sikeres letétele után cserkészfogadalmat tegyenek az év végén, s így nagycserkészekké váljanak.

9 éves kortól cserkészeink a Turul rajban tevékenykednek, Erdei Anna, Vámos István és Tarcsa Edit vezetésével.  10 és 15 év között van a cserkészélet aranykora, a nagycserkészek, a zöldnyakkendősök, a vagányak, akiknek a legtöbbet ad a cserkészet, akiknek jellemét egy életre alakíthatja a megélt összetartó szellem, az önzetlenség, a cserkésztörvények szerinti élet. 16 éves kortól felfelé, a nemrég szövetségi szinten újraindított rover- vagy regőscserkészet viszi tovább a kamaszokat, reméljük,  nálunk is beindul majd ez a képzés. A 14-18 évesek közül a legjobbak őrsvezetőként is beállhatnak a csapat életébe, kicsiket vagy épp pár évvel fiatalabb nagycserkészeket vezetve. Nagy örömünkre 2009 nyarán hét cserkészünk vett részt a központi őrsvezető képző táborban, Fillmore-ban: Badics Emi, Gillespie Faye, Pitlik Viki, Barabási Dani, Fogarasi Domonkos, Fogarasi Kristóf és Sándor Marci. Ebben a táborban összesen 25 bostoni cserkész vett részt 2009. augusztusában, részben mint táborozók, részben, mint vezetőképzésben részt vevők: Így ketten, Erdei Anna és Vámos István tiszti képzettséget szereztek, másik két cserkészünk, Gyurcsán Feri és Izsák Carolina kiscserkész segédtiszti képzésen vettek részt, négyen vezettek őrsöt a táborban: Badics Dóri, Fogarasi Bea, Pitlik Peti és Polgár Zita; Fogarasi Miki pedig a kiscserkész őrsvezető és segédtiszt-képző táborban volt kiképző. Ezzel a bostoni csapat az egyik legaktívabb csapattá nőtte ki magát. A 2010-es JUBI táborra pedig egy 32 fős csapattal látogattunk el, itt őrsvezetőink voltak a Leány 1, Leány 2 es Fiú 2 altáborokban és tisztjeink a Fiú 3 altábor vezetésében vállaltak komoly részt! A gálaesten pedig Boston felvonultatta a saját magunk építette tutajt, amivel az egykori Vági tutajútra emlékeztünk és ami megállta New Hampshire vadvizein a próbát.

Támogatók

Munkánkat támogatja a Hungarian Society of Massachusetts, valamint fenntartó szervezetünk, a főleg cserkészszülőkből álló csapat. Az indulásunkat különösen sokban segítette Dömötör Gábor, a KMCsSz vezetőtisztje is.

Cserkészkapcsolataink

Boston az elmúlt hét évben felkerült a magyar világcserkészet képzeletbeli térképére. Cserkészeink részt vettek a Hereford, PA helyszinű Magyar Tanya nyári kiscserkész táborban, és a téli sítúrán, a Fillmore, NY-i Sík Sándor Cserkészpark iskola- és vezetőképző táborain, a New Brunswick, NJ-ben rendezett Kodály-hétvégék tánc- és énektanító programján és a legnagyobbakon, a 2005-ben és 2010-ben lezajlott JUBI táborokon, ami a külföldi magyar cserkészek 5 évente rendezett Jamboree-ja. 2007-ben először a csapat történetében részt vett két őrsünk az AKI-n is, itt a Pingvinek másodikok lettek korosztályukban. Öt őrsvezetőnknek volt már lehetősége résztvenni a Külföldi Magyar CserkészSzövetség által támogatott háromhetes kapcsolatépítő és magyarságtudatot ápoló magyarországi körútakon is és reményeink szerint a 2011 nyári ŐV-körúton is szép számban veszünk majd részt. Sok cserkész segítség kellett a 2004-es és 2008-as cserkészbálokhoz és a Boskolát támogató, 2006-os  és  Jubileumi 2010-es  Magyar Bálok létrehozásához is. Utóbbiakon már saját Elsőbálosaink is voltak! 2007 őszén folytattuk a 100 éves Cserkészetre való emlékezést, és tanultunk a 2007-es Londoni Világjamboree-ról. 2008 tavaszán először szerepeltünk a passaic-i körzeti szavalóversenyen, ahol Faye Gillespie és Fogarasi Kristóf révén első díjakat is nyertünk! 2010-ben pedig már alig maradtunk le a körzeti szavalóverseny megnyeréséről… 2010/11 során két cserkészünk, Kertész Kinga st. es Polgár Dávid őv, nyolchónapos világkörüli utat tettek, amiről blog-jukon keresztül küldtek friss híreket nekünk.

Saját táboraink is folytatódtak. A központi témákhoz igazodva, 2006-ban 1956-os, 2007-ben Nándorfehérvári, 2008-ban 1848-as szabadságharc témájú tavaszi kistáborunk volt, nagy sikerrel, jó részvétellel. 2009-ben Károly Róbert kora volt a téma, őszi kirándulással a Zucker-birtokra, és tavaszi kenutúrával, New Hampshire-ben, ahol egy fiú- és egy lányszigetet bérelve éltuk víg napjaink. Kiscserkészeink tavaszi portyájához a Lengyel család látott vendégül minket. 2010-ben a kiscserkészek a pulikutyájukat ellopó besenyőkkel küzdöttek meg egy jurtatáborozás keretében. A nagyok pedig a Vági Tutajút emlékportyán, New Hampshire és Maine határán kenuztak és sajátépítésű tutajjal is végigjárták a kanyargós Saco folyót, majd ősszel a Boston öböl egy kis szigetén ismerkedtek meg Ist vezér feltámadt hun és besenyő seregével. 2011 telén pedig New Hampshire havas tájain védték meg hóerődítményeiket  Ist vezér és Attila fejedelem hadai sikeresen a rómaiak éjszakai támadásától.

Nagy tervünk egy igazi nagy nyári saját csapattábor, amire 2011 június végén kerülne sor, a montreali cserkésztestvéreinkkel közösen.

Hol talalálkozunk?

Általában kéthetente a Follen templomban. Pontos időpontokat a naptárunkban találhatsz.

Cím:

Follen Community Church
755 Massachusetts Avenue
Lexington, MA 02420