2012-2013as bekoszonto

August 22nd, 2012 by | Print

Boston – Boston – Ton – Ton – Ton!                        A 2. számu Bodnár Gábor cserkészcsapat

A BOSTONI KETTESEK, a  new york-i körzet legfiatalabb csapata hivatalosan még nincs tizéves.  Számunkat eredetileg a budapesti piarista gimnázium, majd az 1956-ban megnyiló Derby, NY-I piarista kollégium csapata viselte. Mint újrainduló 2-es számu csapat, nemes elődeinkre tisztelettel gondolva, szorgalmasan nevelünk büszkén-bostoni és magyar cserkészeket Massachusettsben.  Mára az északkeleti régió egyik legnagyobb csapata vagyunk. Társcsapatainkkal a garfieldi, a new yorki, a new brunswicki, és a washingtoni csapatokkal és a kelet-kanadai Montreallal nagyon jó a kapcsolatunk.

Névadónkat, Bodnár Gábort idézve: “ A külföldi magyar cserkészek feladata kettős. Becsülettel dolgoznak azért az országért, amely befogadta őket, vagy ahol születtek. De éppúgy szolgálják a magyarságot is, amelyhez kultúrájuk, hagyományaik és családjuk köti őket”. Az első magyar főcserkész, gr. Teleki Pál szavaival pedig elmondhatjuk, feladatunk “emberebb ember és magyarabb magyar” nevelése . Ezt jelképezi csapatpólónkon a Cs = E2 + M2 felirat is.

Egy fiatal csapat maga kisérletezi ki és alapitja meg hagyományait. Szabadon tervez, jól beveri a fejét és tanul a jóból-rosszból. Köszönettel tartozunk a Boskola alapítóinak és tanárainak, akik lelkes magyar gyereksereget tartanak össze, immár több, mint tíz éve, segitve az utánpótlást. Cserkészeink az iskolával egyeztetve szervezik az év programjait. 12 örsben, nyolcvanan vagyunk pöttyösöktől felnőttcserkészekig.  Madaras rajainkban a legnagyobbak a Turulok, a nagy-kiscserkészek a Sasok, és a kicsik a Fecskék.

Sokat kaptunk a társ-csapatoktól indulásunkkor, és nagy öröm, hogy most már mi is küldünk kiképzőket a fillmore-i táborba, és pl. a 2010-es JUBI táborra 32 fős csapattal látogathattunk el. Cserkészeink rendszeres résztvevők a Magyar Tanya nyári kiscserkész táborában Hereford, PA-ben;  a New Brunswick, NJ-ben rendezett Kodály-hétvégeken, és a májusi AKI-n.  A nyári magyarországi ÖV körúton is már tiz örsvezetőnk vehetett részt. 2008-as és 2010-es sikeres részvételei után 2012-ben csapatunk meg is nyerte a körzeti cserkész-szavalóversenyt, és éppen a saját otthonunkban rendezett versenyen.

Otthon is mozgunk. Történelmi csapattáboraink, melynek fő szervezője ifj Vámos István, sorra jól sikerültek, 2006-ban 1956-os, 2007-ben Nándorfehérvári, 2008-ban 1848-as szabadságharc témájú tavaszi kistáborunk volt, nagy sikerrel, jó részvétellel. 2009-ben Károly Róbert kora volt a téma, 2010-ben, a 100 éves cserkészet alkalmával  kenutáborral  emlékeztünk meg az egykori Vági tutajútról. Ezen saját magunk építette tutajunk kiállta New Hampshire vadvizein a próbát. Kulönleges öröm volt a 2011-es közös Mont-Bost tábor a montreáliakkal, Hunor és Magor történetével. Legutóbb pedig IV. Béla tatárjárás utáni országépitését éltük meg táborban egy fiú- és egy lányszigetet bérelve New Hampshireben. Ezt a tábort már két új segédtisztünk, Polgár Zita és Fogarasi Kristóf vezették. Ősszel a bostoni öböl egy kis szigetén ismerkedtünk meg Ist vezér feltámadt hun és besenyő seregével, mig tavaszi kiscserkész portyáink is izgalmasak, a kicsik hol a pulikutyájukat ellopó besenyőkkel küzdöttek meg egy jurtatáborozás keretében, hol Tündér Ilona és Árgyélus meséjét élték át teljes szivvel.

Újrainditottuk az egykori Magyar Bálokat is. Bostonban kétévente kerül sor erre a Boskolát és a Csapatunkat támogató eseményre, és a Jubileumi 2010-es Magyar Bál óta már saját Elsőbálosaink is vannak! 2010/11 során két cserkészünk, Kertész Kinga st. és Polgár Dávid őv, nyolchónapos világkörüli utat tettek, amiről blog-jukon keresztül küldtek friss híreket nekünk.

Új sikeres programok indultak, ilyenek a nyári vizi csapattáboraink, a házi szavalóversenyünk, a fantasztikus bábszinház (Izsák Carolina és Gyurcsán Feri munkája), a furulyaprogram (Rácz Livia fncs. vezeti), a Bogáncs Sáriról elnevezett csapatújság (Polgár Zita szerkesztésében),  és tervezzük most egy Főzőiskola elinditását is.          Ha egy szóval kell leirjam a siker titkát = Szeretet.

Gyertek el hozzánk és nézzetek be egy kis szeretetteli cserkészetre!      Jó munkát!     Fogarasi Miki cst.