Kiscserkészet Bostonban

April 24th, 2011 by | Print

 

Mi is az a “kiscserkészet”, és hogyan valósítjuk mi ezt meg a bostoni csapatnál? Egy gyakran elhangzott kijelentés, hogy a “kiscserkészet” az nem “cserkészet kicsiben”. Ennek értelme, hogy kiscserkészetben a kiscserkészek életkorának megfelelő anyagot dolgozunk fel és adunk át, ahelyett, hogy a nagycserkészet anyagát “kicsinyitenénk le”; azaz nem csak egy “kicsit kötünk Baross mentőcsomót”, és nem “csak kis betűkkel írunk székely rovásírást”.

A kiscserkészet négy fő célja

 1. Magyarságismeret
 2. Jellemnevelés
 3. Közösségi életre nevelés
 4. Ügyesség fejlesztése

Melyik őrs van ma a bábszínház paraván mögött?

Ezeknek a céloknak az elérését egy, a KMCsSz által központilag kidolgozott próbarendszer támasztja alá. Minden évben két próbán dolgoznak az őrsök. Például, az 5-6 éves korosztály a Mackó és a Napsugár próbán dolgozik, a 6-7 évesek pedig a Fenyő és Tulipán próbákon. Talán megismeritek a kapott jelvényeken ezeket a jeleket.
A 7-10 éves korosztálynak szintén hasonló próbarendszerük van, ott viszont már egy éves-szintű Piros, Fehér és Zöld pajzs próbajelvény is van.
A próbákba foglalt próbapontok nyilván a korosztálynak megfelelőek. Például “megismer 5 új szót az időjárásról” egy próbapont fiatalabb korosztálynak. A cél nem az, hogy pontról pontra végigvegyük a próbarendszert, sok próbapontot a kiscserkészek úgyis megtanulnak egyéb környezetben, mint például otthon, iskolában, stb.
Mivel a próbarendszer központi, nekünk alkalmazkodnunk kell fedettségben ahhoz, hogy minden második héten kb. másfél-két óra áll rendelkezésünkre, így azokra a pontokra kell kontcentrálnunk, amiket fontosnak érzünk. Abban is alkalmazkodnunk kell, hogy a korosztályok nem feltétlenül alakulnak úgy, hogy minden korosztályban egy “szép” őrsre elegendő 4-5 kiscserkész lenne, hanem a létszám váltakozó, így az őrsök összetételénél nem csak a kiscserkészek korát kell figyelembe vennünk, hanem sok minden mást is.

 

A kiscserkész korosztályban direkt nem tanítjuk a nagycserkészet anyagát. Egyrészt nem akarjuk elvenni tőlük az új tanulás élményét a későbbi korosztályokban, másrészt ügyességileg még nincsenek készen arra, hogy bonyolultabb csomókat tanuljanak vagy székely rovásírást fejtsenek meg.
Viszont fontos, hogy a kiscserkészet alatt az alapokat kínáljuk a további fejlődéshez. Erre szokták mondani, hogy “a kiscserkészet nem cserkészet kicsiben”.

Az olvasási próba is hasonló módon történik, azzal a különbséggel, hogy a kiscserkészek talán jobban tudatában vannak annak, hogy ők ott próbáznak és “fel vannak mérve, hogy hogyan haladnak”.

A hét módszer

Az év folyamán a rajok (idén két kiscserkész raj van) és az őrsök (három őrs rajonként) ezen a próbarendszeren és ezeken a próbákon dolgoznak.

Hogyan is dolgoznak ezen az őrsök és a rajok?
A kiscserkészet hét módszerével:

 1. Játék
 2. Mese
 3. Bábjáték
 4. Ének
 5. Magyarságismeret
 6. Kézügyesség
 7. Sport, Torna, Ritmika

Ki hol áll és mit énekel Anyák Napján?

Egy-egy foglalkozás esetleg nem is csak egy módszert fed le, hanem ezek közül többet is. Például egy énektanítás alkalmával, arra is kitérve, hogy honnan származik az ének, az alábbi módszereket szolgálhatjuk:

 • Magyarságismeret (nyelv, történelem, földrajz)
 • Ének
 • Próbapont (“megtanul X új népdalt”)
 • Közösségi életre nevelés (közösségben éneklés, odafigyelünk a másikra, nem egymással beszélgetünk, stb.)
 • Jellemnevelés: Az ének tanítása folyamán jellemképül szolgálhatunk a kiscserkészeknek, hogy hogyan lépünk egy központi szerepbe és tanítunk egy nagyobb csoportnak.

Bármi más, amit a kiscserkészek csinálnak őrsi vagy raji foglalkozásban hasonlóképpen levezethető és kapcsolható próbapontokhoz és célokhoz.
Próbáljuk a próbapontokat érdekesen átadni, ez néhány próbaponttal könnyebben, néhánnyal nehezebben kivitelezhető.

Próbáztatás
Mielőtt azonban a kiscserkészek megkapnak egy próbajelvényt, még le is “vizsgáznak” a próbáztatás alkalmával. Idézőjelbe tettem a vizsgázást, mivel a kiscserkészek nem feltétlenül így gondolnak rá, és nem is szeretnénk, ha így gondolnának rá. Egy próbáztatás általában a kiscserkész kirándulások alkalmával történik, és egy másik pedig év közben egy nagyobb raji játék keretében.

A vizsgáztatás nyilván nekünk is fontos, hogy lássuk, hogyan működünk, hova kell több hangsúlyt fektetnünk, mit csinálunk jól, rosszul, stb. A próbáztatás alkalmával is próbálunk tanítani.

A formalitás ezután a próbajelvény. A kiscserkészeknek ebből az a fontos, hogy elértek valamit, ügyesebbek lettek, egy új szintre léptek, büszkék lehetnek .

A cserkészet építőeleme

Itt megemlítem, hogy a cserkészetben a mindent átfogó csoportulat az őrs, az tartja össze az egységet. Ezért is próbálunk sok mindent őrsi formában csinálni. Ennek szellemében egy-két hétvégén az év folyamán csak őrsi óra van, és minden őrs csinál valami különöset. Lesznek, akik elmennek valahova, lesznek, akik a konyhában fognak ügyeskedni.

 

Kiscserkészüdvözlésünkkel zárom soraimat:        Jó munkát! … A legjobbat!