Bostoni Cserkész Csapat 101

March 9th, 2011 by | Print

Csapatunk neve:

Bodnár Gábor cserkészcsapat, a Külföldi Magyar CserkészSzövetség teljes tagja

Csapatunk száma:

2.sz. csapat (korábban több csapat viselte ezt a számot, melyek azóta megszűntek)

Csapatvezető:

Fogarasi Miklós cserkésztiszt

A cserkészet részei:

5-10 évesek – kiscserkész, ezen belül 9-10 cserkészapród,

10-16 éves cserkész,

16 felett regőscserkész

Mi a cserkészjel?

Köszönésünk, felemelt jobb karunk három közepső ujjával (ha sapkánk van, ahhoz emelt 3 ujj)

(a 3 ujj = Isten, embertársaink es haza iránti kötelezettségünk jele)

Kiscserkészeknél két ujjal tisztelgünk, a kiscserkészek két törvényére emlékeztetve bennünket.

Milyen a cserkészjelvény?

Háromágú liliom (a tisztaság jele) rajta – csak nekünk, magyaroknak – a korona

Mi a cserkészjelszó?

Légy résen! (légy kész a fenti hármas munkára, ismerd fel milyen tettekkel segíthetsz)

Mi a cserkészköszöntés?

Jó munkát! (a cserkészet nem szórakozás, magadat építed, kemény munkával)

Erre azt feleljük, hogy “A legjobbat”.

Milyen a cserkészkézfogás?

Bal kézzel, ez a szeretet jele, mert a bal kéz a szív felől jön (+ így a jobbal lehet közben tisztelegni)

Mi az a cserkészpróbarendszer?

A cserkészek éves tananyaga, melyből évvégén próbáznak. Az őrsvezetők óráról órára kidolgozott programja.

Részei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret, testi teljesítmény.

A 10-12 éves fiúk próbája a Táborverő próba, a 12-14 éveseké a Honfoglaló, a 14-16 éveseké az Országépítő.

A lányok hasonló korosztályos próbái: Kincskereső, Testvérkereső és Útkereső névre hallgatnak. 2009 őszétől a KMCsSz csapatai új próbarendszert vezetnek be, ami egységes fiú és lányanyagot tartalmaz és összehangolja és felújítja az anyagot.

Hogyan zajlik a cserkészfoglalkozás?

Csapatsorakozás, zászlófelvonás és a cserkészinduló eléneklése után a kiscserkészeknek rajprogram (R), majd szétválás őrsökre (4-6 gyerek) (Ö) vegül újra rajként (R) búcsúzunk, azaz R- Ö -R, a nagyoknál általában raj- és őrsi időre bontjuk szét (R-O) a foglalkozást. Végül, közösen újra sorakozva a Himnuszt elénekelve vonjuk le a zászlót.

Mi az a Szeretetkör?

Cserkészek esti búcsúja egymástól tábortűz végén, de néha foglalkozás után is használjuk. Körbenállva, kézenfogva elénekeljük a Szellő zúg távol című éneket, majd kivánunk “Jó munkát-jó munkát – jó éjszakát”.

Mi a bostoniak csapatkiáltása?

Ki a jó? – a kiscserkész, Ki a jobb? – a nagycserkész, Ki a legjobb? – Bod-nár-Gá-bor-csa-pa-ta. Booooston, Booooston, Bos-ton, Bos-ton, Ton-Ton-Ton

Ki az a Bogáncs Sári?

Pontosabban MI az a Bogáncs Sári? A 2. sz. Bodnár Gábor cserkész csapat újsága. Bogáncs, mert mi vagyunk “BOdnár GÁborNak a CSapata”. Bogáncs egy híres puli kutya is, Fekete István regényében található. “Sári”, mert van egy Sári nevű puli kutya, aki néha eljön a cserkészetre, és néha bizony a Besenyők el is rabolják a kiscserkész tanyázások alkalmával.