Az olvasópróba folytatódik

February 17th, 2011 by | Print

A cserkészet folyamatosan megújulva igazodik a külhoni magyar gyereknevelés változó igényeihez. A magyar olvasástudás fontosságát felismerve, a KMCsSz többéves munkával egy új, Interneten található olvasási programot dolgozott ki.

Ez 2008 őszén indult el, majd 2009-től kötelező lett minden csapatnál. Ez a rendszer a kiscserkész kortól egész a 16 éves korig, vagy azon túl is használható. A kisebbeknek segíteni kell, főleg kezdetben, amíg megtanulják, hogyan kell a rendszert használni. Csapatunkban lesz tanácsadójuk, de a legjobb tanácsadó maga a szülő.

Mint mindenben, nagyon fontos a szülői bátorítás és irányítás, persze megőrízve a gyerek minél önállóbb munkáját. Ennek értelmében kérjük a cserkészszülők segítségét, támogatását! 5 különpróbában indulnak a gyerekek, ezek egyre nehezedő sorrendben Induló, Gyalogló, Futó, Vágtató és Szárnyaló nevet viselnek. Mindegyik 20 olvasmányból áll s olvasmányonként 10-10 kérdésre kell válaszolni. Sikeres befejezése után az elvégzett próba jelvényét megkapja és cserkészingedre felvarrhatja.

A próba anyaga hozzáférhető a http://www.kmcssz.org lapon Olvasási különpróba címen. Otthoni olvasása, évközi elvégzése jó magyar nyelvi gyakorlást biztosit a cserkészeknek és a próbák letétele előfeltétele a zöldnyakkendős és később az örsvezetői avatásnak.

Bővebb információt az alábbi oldalon olvashattok: Olvasási Különpróba